POZNAŃ- BRNO

 

Brno i Poznań mają jeden wspólny mianownik – targi. Architektura brneńskiego kompleksu od samego początku była jednak znacznie silniej osadzona w modernizmie. Podobnie jak tamtejsze przedwojenne wille i domy mieszkalne, do których zapraszamy w ramach „Domokrążców” po raz pierwszy przekraczających granicę Polski. Jak wyglądają czeskie modernistyczne mieszkania? Jak traktują je ich lokatorzy? Jakie historie związane są z zajmowanymi przez nich lokalami? Co prawda nie nakręciliśmy wnętrz willi Tugendhatów, ale i tak jest co oglądać! W ramach międzynarodowego projektu będziecie mieli okazję porównać brneńską i poznańską willę z okresu międzywojennego oraz dwa mieszkania – czeskie sprzed wojny i polskie – z pierwszych dekad PRL-u.

CZ

Brno a Poznaň mají jednu věc společnou – veletrhy. Architektura brněnského komplexu však byla od samého počátku mnohem silněji zakotvena v modernismu. Stejně jako místní předválečné vily a obytné domy, do kterých vás zveme v rámci „Podomníků“ poprvé překračujících polské hranice. Jak vypadají české modernistické byty? Jak se k nim chovají jejich nájemníci? Jaké příběhy jsou spojeny s prostory, které obývají? Je pravda, že jsme interiéry vily Tugendhat nenatočili, ale stále je na co se dívat! V rámci mezinárodního projektu budete mít možnost porovnat brněnskou a poznaňskou vilu z meziválečného období a dva byty – český před válkou a polský – z prvních desetiletí Polské lidové republiky. Poznejme naše sousedy k 55. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi Poznaní a Brnem.